คลิป  หนัง  ละคร  ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล  ข่าวบันเทิง  โปรแกรมบอล  ฟังเพลงออนไลน์  ดูทีวีออนไลน์ 

Loading...

later love add to playlist wide screen
close เพิ่มลงใน
  สร้างเพลย์ลิสต์ใหม่

  Sakorn News : ลงนามความร่วมมือโครงการพัฒนาบุคลากร

  Views 0

  โหวตถูกใจคลิปนี้ 0
  ไม่ถูกใจ 0

  ณ โรงแรมมิราเคิล สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต สมุทรปราการ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1สมุทรปราการ ร่วมกับบริษัท ไทยซัมมิท โอโตโมทีฟ จำกัด และสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน จัดพิธีลงนามความร่วมมือในการดำเนิน “โครงการพัฒนาบุคลากรสำหรับสร้างนวัตกรรมการปฏิบัติงานในสายงานการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ เพื่อมุ่งสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 ” ระหว่างนายวินัย ขันติวิศิษฎ์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1สมุทรปราการ ดร.ฉัตรแก้ว ฮาตระวัง ผู้อำนวยการฝ่ายโรงงานบริษัท ไทยซัมมิท โอโตโมทีฟ จำกัด และ รองศาสตราจารย์กฤษฎา ประศาสน์วุฒิ รักษาราชการแทนอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
  โดยนายวินัย ขันติวิศิษฎ์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ กล่าวภายหลังพิธีลงนามความร่วมมือว่าอุตสาหกรรมยานยนต์เป็นอุตสาหกรรมหลักของประเทศไทยที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศในทุกด้านไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ การจ้างงาน การสร้างมูลค่าเพิ่ม และเทคโนโลยีด้านยานยนต์ ดังนั้นอุตสาหกรรมยานยนต์ จึงมีการแข่งขันค่อนข้างสูงทั้งในระดับภูมิภาคและนานาชาติ ด้วยเหตุนี้จึงเป็นนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องควรที่จะร่วมมือกันตามแนวทางประชารัฐ ในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์ให้มีสมรรถนะสูงสุด เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศรองรับการพัฒนาทักษะในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจอุตสาหกรรมแห่งอนาคต สอดคล้องกับการเข้าสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ ได้ดำเนินการตามนโยบายของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ที่เน้นย้ำการทำงานในรูปแบบ “สร้างเครือข่าย ใช้พื้นที่ วิถีประชารัฐ ขจัดคอรัปชั่น” ด้วยการร่วมมือกับบริษัท ไทยซัมมิทโอโตโมทีฟ จำกัด และสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ในการถ่ายโอนความรู้ทางวิชาการของบุคลากรในสถาบันการอุดมศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญทางวิศวกรรมปฏิบัติ โดยแนวทางความร่วมมือ ดังนี้ (1) ร่วมกันพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคการผลิตของอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ (2) ร่วมกันส่งเสริมบุคลากรระหว่างกันให้มีความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ในสายการผลิตสาขาต่างๆ เพื่อนำความรู้ไปขยายผลการฝึกอบรมให้แก่บุคลากรของกลุ่มบริษัท ไทยซัมมิท โอโตโมทีฟ จำกัด (3) ร่วมกันส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพแรงงานให้มีคุณภาพด้านทักษะฝีมือและผลิตภาพแรงงานองค์ความรู้ทางวิศวกรรมในการพัฒนางานอุตสาหกรรมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสมัยใหม่ (4) ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานโดยใช้สิทธิประโยชน์ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 ซึ่งสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ จะพิจารณารับรองหลักสูตรระยะสั้นของบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด และนำค่าใช้จ่ายมายกเว้นภาษีตามพระราชบัญญัติฯดังกล่าว โดยสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันจะให้การสนับสนุนพิจารณานักวิชาการสาขาต่างๆ เพื่อเป็นวิทยากรในการฝึกอบรมให้แก่บุคลากรของกลุ่มบริษัท ไทยซัมมิท โอโตโมทีฟ จำกัด (5) ร่วมกันประสานและแลกเปลี่ยนข้อมูลต่างๆ เช่น วิทยากร บุคลากร เครื่องมือ อุปกรณ์ อาคารสถานที่ และปัจจัยที่เกี่ยวข้อง โดยใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุด(6) ส่งเสริมและให้คำแนะนำแก่บริษัทเกี่ยวกับการจัดทำมาตรฐานฝีมือแรงงานของสถานประกอบกิจการในสาขาอาชีพต่างๆ

  อัพโหลดวันที่
  แจ้งลบคลิป
  close แจ้งลบวิดีโอนี้
  แจ้งลบวิดีโอนี้

  ขอขอบคุณสำหรับข้อมูลที่ได้รับแจ้ง
  เกี่ยวกับคลิปวิดีโอเรื่อง :
  แสดงความเกลียดชัง/ไม่เหมาะสม

  ปิด
  http://video.sanook.com/player/1019765/

  * ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (สูงสุด 50 อีเมล์)

  คลิปแนะนำ

  โหลดเพิ่ม
  Sanook.commenu

  We use cookies to deliver our service. By continuing to use our site, you accept our use of cookies. To learn more please go to Terms of Service and Privacy Policy.

  close
  เพิ่มคลิปใน "คลิปโปรด" แล้ว
  เพิ่มคลิปใน "คลิปที่เก็บไว้ดูทีหลัง" แล้ว
  คุณโหวตเรียบร้อยแล้ว
  เพิ่มลงในเพลย์ลิสต์โปรดแล้ว
  เพิ่มวิดีโอนี้เข้าใน Playlist เรียบร้อยแล้วค่ะ
  วันนี้คุณโหวตไปแล้ว โหวตใหม่ได้อีกครั้งพรุ่งนี้ค่ะ