คลิป  หนัง  ละคร  ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล  ข่าวบันเทิง  โปรแกรมบอล  ฟังเพลงออนไลน์  ดูทีวีออนไลน์ 

Loading...

later love add to playlist wide screen
close เพิ่มลงใน
  สร้างเพลย์ลิสต์ใหม่

  กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

  Views 0

  โหวตถูกใจคลิปนี้ 0
  ไม่ถูกใจ 0

  ภายใต้พระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พุทธศักราช 2560 ได้มีการกำหนดให้จัดตั้ง กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ให้เป็นหนึ่งในกลไกในการขับเคลื่อนสังคมไทยสู่สังคมดิจิทัล

  ในการปรับโครงสร้างหน่วยงานด้านไอที และดิจิทัลที่ผ่านมา นอกเหนือจากการปรับเปลี่ยนจากกระทรวงไอซีที มาเป็นกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแล้ว ยังรวมถึงการจัดตั้งกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หน่วยงานในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

  กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีหน้าที่หลักสองประการ คือ

  ส่งเสริม สนับสนุนหรือให้ความช่วยเหลือหน่วยงานภาครัฐ เอกชน หรือบุคคลทั่วไป ในการดำเนินการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ต่อการบริการสาธารณะและไม่เป็นการแสวงหากำไร
  ให้ทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนาแก่หน่วยงานของรัฐและเอกชน หรือบุคคลทั่วไปในเรื่องที่เกี่ยวกับการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นอกจากนี้กองทุนดังกล่าว ยังมีบทบาทในการจัดให้มีบริการด้านโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม ตามที่ กสทช. มอบหมายให้ดำเนินการ
  ซึ่งภารกิจทั้งหมดภายใต้ พ.ร.บ. การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนี้ ได้กำหนดแหล่งรายได้ของกองทุน ให้มาจากสองส่วนหลักด้วยกัน

  ส่วนแรก ได้การจัดสรรคลื่นความถี่ ตามกฎหมายว่าด้วยองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบการกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม โดยให้ กสทช. จัดสรรให้ในอัตราร้อยละ 15 ของรายได้ส่วนนี้
  ส่วนที่สอง เป็นเงินที่ได้รับการจัดสรรจากรายได้ของสำนักงาน กสทช. ตามพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พุทธศักราช 2553 ในอัตราร้อยละ 15
  ส่วนการบริหารกองทุนให้ดำเนินการตามวัตถุประสงค์นั้น จะมีคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ทำหน้าที่บริหารกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์

  คณะกรรมการชุดปัจจุบัน

  ประธาน พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี
  รองประธาน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
  กรรมการ ประกอบด้วยตัวแทนจากภาครัฐ ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ได้รับการแต่งตั้ง และมีเลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นกรรมการและเลขานุการ

  การส่งเสริมและการสนับสนุนด้านการเงิน กับหน่วยงานต่างๆ ของกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จะเป็นส่วนช่วยสำคัญนะครับที่ทำให้เกิดการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างเหมาะสมและเกิดประโยชน์อย่างแท้จริง

  อัพโหลดวันที่
  แจ้งลบคลิป
  close แจ้งลบวิดีโอนี้
  แจ้งลบวิดีโอนี้

  ขอขอบคุณสำหรับข้อมูลที่ได้รับแจ้ง
  เกี่ยวกับคลิปวิดีโอเรื่อง :
  แสดงความเกลียดชัง/ไม่เหมาะสม

  ปิด
  http://video.sanook.com/player/1157941/

  * ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (สูงสุด 50 อีเมล์)

  คลิปแนะนำ

  โหลดเพิ่ม
  Sanook.commenu

  We use cookies to deliver our service. By continuing to use our site, you accept our use of cookies. To learn more please go to Terms of Service and Privacy Policy.

  close
  เพิ่มคลิปใน "คลิปโปรด" แล้ว
  เพิ่มคลิปใน "คลิปที่เก็บไว้ดูทีหลัง" แล้ว
  คุณโหวตเรียบร้อยแล้ว
  เพิ่มลงในเพลย์ลิสต์โปรดแล้ว
  เพิ่มวิดีโอนี้เข้าใน Playlist เรียบร้อยแล้วค่ะ
  วันนี้คุณโหวตไปแล้ว โหวตใหม่ได้อีกครั้งพรุ่งนี้ค่ะ