คลิป  หนัง  ละคร  ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล  ข่าวบันเทิง  โปรแกรมบอล  ฟังเพลงออนไลน์  ดูทีวีออนไลน์ 

Loading...

later love add to playlist wide screen
close เพิ่มลงใน
  สร้างเพลย์ลิสต์ใหม่

  Sakorn News : ประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการท่อก๊าซธรรมชาติ

  Views 0

  โหวตถูกใจคลิปนี้ 0
  ไม่ถูกใจ 0

  ที่ห้องประชุมชั้น4 สำนักงานเทศบาลตำบลสำโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ นายธนาชัย เพชรบดี รองนายกเทศมนตรีตำบลสำโรงเหนือ รักษาราชหารแทนนายกเทศมนตรีตำบลสำโรงเหนือ เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ครั้งที่1 โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติจากสถานีเก็บรักษาและแปรสภาพก๊าซธรรมชาติจากของเหลวเป็นก๊าซแบบลอยน้ำ ไปยังโรงไฟฟ้าพระนครใต้ โดยมีประชาชนผู้ที่มีส่วนได้เสียกับโครงการเข้าร่วมรับฟังการประชุม และนายสมคิด เจริญวรรณ หัวหน้าเตรียมการก่อสร้างสถานีโครงการท่อก๊าซธรรมชาติจากสถานีเก็บรักษาและแปรสภาพฯ ไปยังโรงไฟฟ้าพระนครใต้ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้
  ตามที่คณะรัฐมนตรีรับทราบมติของการประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ครั้งที่5/2559 เมื่อวันที่8 ธันวาคม 2559 ซึ่งมอบหมายให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เป็นผู้ดำเนินโครงการก่อสร้างสถานีเก็บรักษาและแปรสภาพก๊าซธรรมชาติจากของเหลวเป็นก๊าซแบบลอยน้ำ ในพื้นที่อ่าวไทยตอนบนสำหรับรองรับการนำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลว ในปริมาณ5ล้านตันต่อปี เพื่อจัดส่งก๊าซธรรมชาติซึ่งเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้าให้แก่โรงไฟฟ้าพระนครใต้ และโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ รวมทั้งจัดส่งก๊าซธรรมชิติเข้าสู่โครงข่ายระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติขอ
  ประเทศ
  โครงการฯ ดังกล่าวจัดเป็นโครงการฯที่เข้าข่ายจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อเสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณาและเสนอความเห็นชอบต่อรายงานฯและนำไปประกอบการพิจารณาอนุญาตและอนุมัติจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนเริ่มดำเนินการพัฒนาโครงการฯ ซึ่งการมีส่วนร่วมของประชาชน เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอรายละเอียดโครงการฯเบื้องต้นร่างขอบเขตและแนวทางการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม และแผนการดำเนินงานของโครงการฯ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสีย ได้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อโครงการฯ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาด้านพลังงาของประเทศให้เป็นไปในทางที่ถูกต้องโปร่งใส และเป็นที่ยอมรับของทุกภาคส่วน

  อัพโหลดวันที่
  แจ้งลบคลิป
  close แจ้งลบวิดีโอนี้
  แจ้งลบวิดีโอนี้

  ขอขอบคุณสำหรับข้อมูลที่ได้รับแจ้ง
  เกี่ยวกับคลิปวิดีโอเรื่อง :
  แสดงความเกลียดชัง/ไม่เหมาะสม

  ปิด
  http://video.sanook.com/player/1210021/

  * ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (สูงสุด 50 อีเมล์)

  คลิปแนะนำ

  โหลดเพิ่ม
  Sanook.commenu

  We use cookies to deliver our service. By continuing to use our site, you accept our use of cookies. To learn more please go to Terms of Service and Privacy Policy.

  close
  เพิ่มคลิปใน "คลิปโปรด" แล้ว
  เพิ่มคลิปใน "คลิปที่เก็บไว้ดูทีหลัง" แล้ว
  คุณโหวตเรียบร้อยแล้ว
  เพิ่มลงในเพลย์ลิสต์โปรดแล้ว
  เพิ่มวิดีโอนี้เข้าใน Playlist เรียบร้อยแล้วค่ะ
  วันนี้คุณโหวตไปแล้ว โหวตใหม่ได้อีกครั้งพรุ่งนี้ค่ะ