คลิป  หนัง  ละคร  ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล  ข่าวบันเทิง  โปรแกรมบอล  ฟังเพลงออนไลน์  ดูทีวีออนไลน์ 

Loading...

later love add to playlist wide screen
close เพิ่มลงใน
  สร้างเพลย์ลิสต์ใหม่

  Sakorn News : ประชุมสรุปผลความก้าวหน้าโครงการสานพลังประชารัฐ

  Views 0

  โหวตถูกใจคลิปนี้ 0
  ไม่ถูกใจ 0

  ที่ห้องประชุมศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ นายสุวิทย์ คำดี ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานประชุมสรุปผลความก้าวหน้าการสร้างฝายมีชีวิตตามโครงการสานพลังประชารัฐ สร้างฝายมีชีวิตรักษ์น้ำ รักษ์ป่า ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากสู่ชุมชนเข้มแข็ง โดยมีพระมหาอาจารย์สุภาพ พุทฺธวิริโย วัดป่านาคำ จังหวัดกาฬสินธุ์ มาให้ความรู้ในเรื่องฝายมีชีวิต การขับเคลื่อนศาสตร์พระราชา การพึ่งพาตนเอง การใช้ธรรมชาติพึ่งพาธรรมชาติ และการบริหารจัดการน้ำเพื่อให้เกิดประโยชน์ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นายกิตติพันธุ์ โรจนชีวะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา นายอำเภอแปลงยาว นายอำเภอสนามชัยเขต พัฒนาการอำเภอ ครูฝาย และภาคเอกชนที่สนับสนุนการสร้างฝายมีชีวิต
  นายสุวิทย์ คำดี ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา กล่าวว่า การประชุมในวันนี้เป็นการสร้างความเข้าใจในเรื่องการขับเคลื่อนนโยบายการทำงานของผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา “ลูกหลวงพ่อโสธร ไปด้วยกัน ไปได้ไกล” ซึ่งเป็นการทำงานที่จะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังโดยเฉพาะคนชายขอบ โดยขอให้ทุกหน่วยงาน ทุกองค์กร ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ เอกชน ประชาชน ให้มีการบูรณาการทำงานร่วมกันเพื่อเดินหน้าและก้าวไปพร้อมๆกัน นอกจากนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้กล่าวถึงความก้าวหน้าของการสร้างฝายมีชีวิต ตามโครงการสานพลังประชารัฐฯ ของจังหวัดฉะเชิงเทรานั้น ขณะนี้ได้ดำเนินการสร้างไปแล้วกว่า 30 ฝาย และที่รอดำเนินการอีก 20 ฝาย คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จทั้งหมด 90 ฝาย ในปี 2561 นี้ ซึ่งโครงการฯนี้ นอกจากจะช่วยพัฒนาสังคมเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็ง มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในพื้นที่แล้ว โครงการดังกล่าวยังเป็นนโยบายที่สำคัญของรัฐบาลชุดปัจจุบัน ที่ให้ทุกภาคส่วนได้น้อมนำหลักแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และศาสตร์ของพระราชาไปปรับใช้กับการดำรงชีวิต และเป็นแนวทางในการพัฒนาหมู่บ้าน ชุมชน เพื่อนำความผาสุกสู่ตัวเองและชุมชนตลอดไป
  ในโอกาสเดียวกันนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้กล่าวฝากขอให้ทุกคนมีความตั้งใจในนำศาสตร์พระราชามาใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน ใช้หลักการอดทน อดกลั้น โอบอุ้มคนชายขอบ และขอให้คนชายขอบพึงระลึกเสมอว่า “ความยากจนไม่ใช่กรรมพันธุ์ แก้ไขด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

  อัพโหลดวันที่
  แจ้งลบคลิป
  close แจ้งลบวิดีโอนี้
  แจ้งลบวิดีโอนี้

  ขอขอบคุณสำหรับข้อมูลที่ได้รับแจ้ง
  เกี่ยวกับคลิปวิดีโอเรื่อง :
  แสดงความเกลียดชัง/ไม่เหมาะสม

  ปิด
  http://video.sanook.com/player/1225269/

  * ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (สูงสุด 50 อีเมล์)

  คลิปแนะนำ

  โหลดเพิ่ม
  Sanook.commenu

  We use cookies to deliver our service. By continuing to use our site, you accept our use of cookies. To learn more please go to Terms of Service and Privacy Policy.

  close
  เพิ่มคลิปใน "คลิปโปรด" แล้ว
  เพิ่มคลิปใน "คลิปที่เก็บไว้ดูทีหลัง" แล้ว
  คุณโหวตเรียบร้อยแล้ว
  เพิ่มลงในเพลย์ลิสต์โปรดแล้ว
  เพิ่มวิดีโอนี้เข้าใน Playlist เรียบร้อยแล้วค่ะ
  วันนี้คุณโหวตไปแล้ว โหวตใหม่ได้อีกครั้งพรุ่งนี้ค่ะ