คลิป  หนัง  ละคร  ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล  ข่าวบันเทิง  โปรแกรมบอล  ฟังเพลงออนไลน์  ดูทีวีออนไลน์ 

Loading...

later love add to playlist wide screen
close เพิ่มลงใน
  สร้างเพลย์ลิสต์ใหม่

  จุรินทร์ มอบบ้านมั่นคงปักษ์ใต้ 2,800 หลัง 9 จังหวัด (บรรยากาศ)

  Views 0

  โหวตถูกใจคลิปนี้ 0
  ไม่ถูกใจ 0

  วันจันทร์ ที่25พฤศจิกายน พ.ศ.2562 ชุมชนทับตะวัน เทศบาลตาบลแหลมสัก อาเภออ่าวลึก 10.00 น นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวเปิด งานมหกรรมที่อยู่อาศัยโลกภาคใต้ “20ปี พอช.พลังองค์กรชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” ณ ชุมชนทับตะวัน เทศบาลตาบลแหลมสัก อาเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่

  โดย นายจุรินทร์ กล่าวขอบคุณ เครือข่ายองค์กรชุมชน เครือข่ายบ้านมั่นคงภาคใต้ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ชื่นชมผลงานและความสาเร็จในการแก้ไขปัญหา ที่ดินและที่อยู่อาศัยแบบครบวงจร สมดุล และยั่งยืน ที่เกิดจากความร่วมมือของ ทุกภาคส่วน โดยเฉพาะในที่ดินป่าชายเลน โดยให้พี่น้องในชุมชนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมดาเนินการ และได้รับประโยชน์อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ ดูแลรักษา และคุ้มครองที่ดินและทรัพยากร ไม่ให้ถูกบุกรุก ทำลาย

  รวมถึงการฟื้นฟู บริหารจัดการการใช้ประโยชน์ในทรัพยากรพื้นที่ป่าชาย เลน และชายฝั่งทะเล เพื่อให้สามารถดารงศักยภาพเป็นแหล่งอาศัยของสัตว์น้า เกิดการช่วยเหลือเกื้อกูลต่อการประมง การท่องเที่ยว และการประกอบอาชีพ ทั้งการพัฒนากระบวนการ ฐานข้อมูล และแผนการจัดการพื้นที่ชายฝั่งอย่าง เหมาะสม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่ไม่ส่งผล กระทบต่อพื้นที่ข้างเคียง

  " ขอแสดงความยินดีกับทุกคนที่มีโอกาสบ้านพี่มั่นคงหรือบ้านพอเพียงเพราะหมายความว่า ต่อไปนี้เราไม่ต้องอยู่แบบผิดกฎหมายเพราะได้รับการรับรองจากรัฐบาล อย่างน้อยที่มาวันนี้และกว่า 2,800 กว่าครอบครัวได้รับการรับรองจากรัฐบาลว่าอยู่ได้อย่างถูกกฎหมายและได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลในรูปแบบสาธารณูปโภคและอื่นๆโดยให้ประชาชนรวมตัวกันเป็นชุมชนที่มีระบบบริหารจัดการที่เป็นระบบถูกต้องและขณะเดียวกันเพื่อให้เป็นกันชนหรือเกราะป้องกัน การบุกรุกที่ดินรัฐต่อไป ไม่ว่าจะเป็นป่าสงวนหรือชายเลน ต้องขอทุกฝ่ายโดยโครงการนี้เป็นความคิดมาตั้งแต่สมัยปี 2535 คณะรัฐบาลนายกชวน หลีกภัย เดินระยะเริ่มต้นอาจจะมีอุปสรรคอยู่บ้างแต่ปัจจุบันนี้สามารถที่จะผลักดันได้มาก " นายจุรินทร์ กล่าว

  รายงานระบุว่า นายจุรินทร์ และรัฐบาลมีนโยบายชัดเจนในเรื่องการพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนจาก ฐานราก การสนับสนุนการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัย ที่ดินทำกิน สร้างชุมชนที่น่าอยู่ รวมทั้งการพัฒนาทักษะอาชีพ และพัฒนาพื้นที่เมืองแบบองค์รวม โดยรัฐบาลได้สาน ต่อแผนแม่บทการพัฒนาที่อยู่อาศัยระยะ 20ปี (พ.ศ.2560-2579) ที่มีวิสัยทัศน์ ให้ “คนไทยทุกคนมีที่อยู่อาศัยถ้วนทั่วและมีคุณภาพชีวิตที่ดีภายในปี 2579"เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ข้างต้น รัฐบาลพร้อมที่จะสนับสนุนการแก้ไข ปัญหาที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อยอย่างเต็มที่ ทั้งในเรื่องการเงินเพื่อที่อยู่อาศัย และ การสนับสนุนงบประมาณโครงการบ้านมั่นคง โครงการบ้านพอเพียงชนบทอย่าง ต่อเนื่อง นอกจากนี้ รัฐบาลยังมีนโยบายที่ชัดเจนในการแก้ไขปัญหาที่ดินโดยการ อนุญาตการใช้ที่ดินรัฐแบบสิทธิร่วมหรือที่เรียกว่าโฉนดชุมชน ซึ่งหนึ่งในประเภทที่ดินที่รัฐได้ให้การสนับสนุนคือที่ดินในเขตป่าชายเลน โดยได้มีการขออนุญาตผ่าน คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) ในการดาเนินโครงการบ้านมั่นคงแล้ว สาหรับชุมชนประมงในพื้นที่ภาคใต้ ในจังหวัดสตูล ตรัง กระบี่ พังงา ระนอง ภูเก็ตนครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี และปัตตานี และในพื้นที่ภาคกลางและตะวันตก ในพื้นที่อ่าว ก.ไก่ ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม และสมุทรสาคร เพื่อให้ชุมชนหรือสหกรณ์มีสิทธิ์ในการอยู่อาศัยทำกินได้ชั่วลูกชั่วหลาน ไม่ให้เสี่ยง ต่อการถูกกว้านซื้อที่ จนกลายเป็นผู้ไร้ที่อยู่อาศัยหรือที่ทากินได้ในอนาคต

  อัพโหลดวันที่
  แจ้งลบคลิป
  close แจ้งลบวิดีโอนี้
  แจ้งลบวิดีโอนี้

  ขอขอบคุณสำหรับข้อมูลที่ได้รับแจ้ง
  เกี่ยวกับคลิปวิดีโอเรื่อง :
  แสดงความเกลียดชัง/ไม่เหมาะสม

  ปิด
  http://video.sanook.com/player/1392499/

  * ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (สูงสุด 50 อีเมล์)

  คลิปแนะนำ

  โหลดเพิ่ม
  Sanook.commenu

  We use cookies to deliver our service. By continuing to use our site, you accept our use of cookies. To learn more please go to Terms of Service and Privacy Policy.

  close
  เพิ่มคลิปใน "คลิปโปรด" แล้ว
  เพิ่มคลิปใน "คลิปที่เก็บไว้ดูทีหลัง" แล้ว
  คุณโหวตเรียบร้อยแล้ว
  เพิ่มลงในเพลย์ลิสต์โปรดแล้ว
  เพิ่มวิดีโอนี้เข้าใน Playlist เรียบร้อยแล้วค่ะ
  วันนี้คุณโหวตไปแล้ว โหวตใหม่ได้อีกครั้งพรุ่งนี้ค่ะ