คลิป  หนัง  ละคร  ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล  ข่าวบันเทิง  โปรแกรมบอล  ฟังเพลงออนไลน์  ดูทีวีออนไลน์ 

Loading...

later love add to playlist wide screen
close เพิ่มลงใน
  สร้างเพลย์ลิสต์ใหม่

  “เรื่องเล่าดีดี ของคนกรุงเทพฯ” ตอน กทม. พร้อมรับมือฤดูฝน

  Views 0

  โหวตถูกใจคลิปนี้ 0
  ไม่ถูกใจ 0

  Highlights:

  เข้าสู่ “ฤดูฝน” ทีไร เราก็นึกถึง “น้ำท่วม” กรุงเทพฯขึ้นมาทันที เพราะต้องยอมรับว่าเป็นปัญหา Classic ด้วยหลายปัจจัย แล้วในวันนี้ปัญหาน้ำท่วม กทม. จะดีกว่าวันวาน หรือไม่ ถ้าเรามีนวัตกรรมล้ำๆ มาเป็นตัวช่วย ...

  ▪️ กทม. กับการเตรียมรับมือ “น้ำท่วม”

  เรื่องใหญ่ของคนกรุงเทพฯ ที่ทางผู้ว่าฯ กทม.ได้กำชับหน่วยงานของ กทม. ทั้ง สำนักการระบายน้ำ สำนักการโยธา สำนักสิ่งแวดล้อม และ สำนักการจราจรและขนส่ง เพื่อเตรียมรับมือกับสถานการณ์ช่วงฤดูฝน รวมถึงพายุฤดูร้อนที่จะเกิดขึ้น มีหลายเรื่องด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็น
  ⁃ ระบบระบายน้ำ ขุดลอกคูคลอง กำจัดวัชพืช เก็บขยะมูลฝอย เพื่อเปิดทางน้ำไหล
  ⁃ ดูแลป้ายโฆษณาต่างๆ ตามตึกสูง ความมั่นคงแข็งแรงของป้าย สำหรับป้ายที่ถูกกฎหมายแต่มีสภาพเก่า ชำรุด และอาจก่อให้เกิดอันตรายได้
  ⁃ ต้นไม้ กิ่งไม้ ที่มีโอกาสหัก โค่น ได้

  กรุงเทพมหานคร ในแง่ของการบริหารจัดการน้ำ ถือว่าเป็นปลายน้ำ ที่มีหน้าที่เร่งระบายน้ำออกสู่ทะเลให้เร็วที่สุด … ทำให้ต้องนำเอาเทคโนโลยีมาช่วยจัดการ

  ▪️ รู้จักกับ 3 เทคโนโลยี ที่ กทม.ใช้ระบายน้ำ

  1) อุโมงค์ระบายน้ำขนาดใหญ่หรืออุโมงค์ยักษ์
  2) บ่อหน่วงน้ำใต้ดินหรือ Water Bank
  3) โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำในถนนสายหลัก (อุโมงค์ระบายน้ำ) หรือ Pipe Jacking


  ทั้ง 3 แบบ เป็นการนำมาประยุกต์ใช้ เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาระบบท่อระบายน้ำเดิมที่มีขนาดเล็ก และเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงท่อระบายน้ำได้

  ▪️ อุโมงค์ระบายน้ำขนาดใหญ่ หรือ อุโมงค์ยักษ์ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ ด้วยการเร่งระบายน้ำออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาโดยตรง โดยไม่ต้องระบายผ่านระบบคลองตามปกติ ช่วยลดระดับน้ำในคลองสายสำคัญๆ ปัจจุบัน มีอยู่ 4 แห่ง

  1) โครงการก่อสร้างระบบผันน้ำเปรมประชากร
  2) โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำบึงมักกะสันสู่แม่น้ำเจ้าพระยา
  3) โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองแสนแสบ และคลองลาดพร้าว ลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา
  4) โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำใต้คลองบางซื่อจากคลองลาดพร้าวถึงแม่น้ำเจ้าพระยา
  และมีแผนการก่อสร้างเพิ่มเติมอีก 5 แห่ง

  ▪️ Water Bank เปรียบเหมือนการสร้างแก้มลิง เป็นบ่อพักน้ำใต้ดิน ที่จะขุดไว้ใกล้กับพื้นที่ ที่มักเกิดน้ำท่วม โดยให้น้ำไหลไปเก็บไว้ เช่น แก้มลิงที่บึงหนองบอน

  มีโครงการที่สร้างเสร็จแล้ว 2 โครงการ และอยู่ในระหว่างก่อสร้างอีก 2 โครงการ

  ▪️ อุโมงค์ระบายน้ำ หรือ Pipe Jacking เป็นรูปแบบของการวางท่อใหม่ที่มีขนาดใหญ่ ต่อเข้ากับท่อระบายน้ำเดิม ใต้ผิวจราจร เหมือนเราสร้างทางด่วนให้กับการระบายน้ำและเพิ่มพื้นที่ในการรองรับน้ำไปในตัว

  ทั้งหมดนี้ ช่วยแก้ปัญหาน้ำรอระบาย และน้ำท่วมสูง ที่สร้างปัญหาด้านการจราจร และ การใช้ชีวิตของคนกรุงเทพฯ

  ด้วยคำคุ้นหู ว่า “ลุ่มน้ำเจ้าพระยา “ เป็นเหมือนคำที่บอกเราแล้วว่า กรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำ ที่อาศัยการสูบน้ำเป็นหลัก ประกอบกับการใช้พื้นที่ในปัจจุบัน ที่เปลี่ยนแปลงไปมาก ตามความเจริญของเมือง จึงเกิดน้ำท่วมอย่างที่เราเห็น

  นอกจากนี้ ยังมี 7 ปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมขังในกรุงเทพฯ

  1) มีฝนตกหนักในพื้นที่เกินขีดความสามารถของระบบระบายน้ำที่มีอยู่จะรองรับได้
  2) น้ำเหนือไหลบ่าและน้ำทะเลหนุนสูง ทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาขึ้นสูงล้นแนวป้องกันน้ำท่วม
  3) การทรุดตัวของพื้นดิน
  4) การเติบโตและการขยายตัวของเมือง ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ เนื่องจากการใช้ประโยชน์ที่ดินที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ระบบระบายน้ำ พื้นที่รับน้ำตามธรรมชาติไม่เพียงพอต่อการรองรับปริมาณฝนตก
  5) ปัญหาขยะ วัชพืช และสิ่งก่อสร้างกีดขวางการระบายน้ำ
  6) มีโครงการก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค และระบบโครงสร้างพื้นฐาน เช่น โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าหลายสาย ซึ่งในระหว่างงานก่อสร้างมีผลกระทบต่อระบบระบายน้ำ เช่น การตัดท่อระบายน้ำ มีโครงสร้างลงไปในคลองระบายน้ำ เป็นต้น ซึ่งส่งผลกระทบทำให้ประสิทธิภาพในการระบายน้ำลดน้อยลง
  7) การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ที่ทำให้ฝนตกรุนแรงและปริมาณของฝนเพิ่มสูงขึ้น

  ▪️ กรุงเทพฯ ทรุดตัวลง ... ทุกปี เรารู้หรือเปล่า?

  ก่อนช่วงปี 2547 การทรุดตัวของพื้นที่กรุงเทพฯ ค่อนข้างสูงประมาณ 10 เซ็นติเมตรต่อปี
  แต่หลังจากที่ยกเลิกการสูบน้ำบาดาล ทำให้อัตราเฉลี่ยการทรุดตัว ลดลงเหลือเพียง 1 เซ็นติเมตร ต่อปี

  ▪️ ปีนี้ น้ำจะท่วมกรุงเทพฯ มั้ย ?

  ตลอด 3 ปี ที่ผ่านมา จุดเสี่ยงน้ำท่วมขังของกรุงเทพฯลดลงต่อเนื่อง
  จากในปี 2560 มีทั้งหมด 22 จุด ลดลงสู่ 17 จุด ช่วงปี 2561-2562
  และในปัจจุบันเหลือ 14 จุด

  ทาง กทม. ย้ำหนักแน่นว่า ได้เร่งพัฒนาแก้ไขอย่างต่อเนื่อง ด้วยสภาพพื้นที่เปลี่ยนไป และปัจจัยทางธรรมชาติ นวัตกรรมใหม่ๆ ที่เหมาะสม จะสามารถเป็นทางออกให้กับปัญหาน้ำท่วม กทม.ได้ ทุกวันนี้ มีการนำเอาระบบเฝ้าระวัง มาใช้ติดตามสถานการณ์
  และการนำนวัตกรรมมาตรวจวัดระดับน้ำ ทั้งในคูคลอง และพื้นที่ถนนสายหลัก

  พี่น้องประชาชนสามารถติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่กรุงเทพฯ

  ▪️จุดเร่งระบายน้ำ
  ▪️ระดับน้ำ
  ▪️เส้นทางที่ควรหลีกเลี่ยง

  ได้ที่

  อัพโหลดวันที่
  แจ้งลบคลิป
  close แจ้งลบวิดีโอนี้
  แจ้งลบวิดีโอนี้

  ขอขอบคุณสำหรับข้อมูลที่ได้รับแจ้ง
  เกี่ยวกับคลิปวิดีโอเรื่อง :
  แสดงความเกลียดชัง/ไม่เหมาะสม

  ปิด
  http://video.sanook.com/player/1417849/

  * ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (สูงสุด 50 อีเมล์)

  คลิปแนะนำ

  โหลดเพิ่ม
  Sanook.commenu

  We use cookies to deliver our service. By continuing to use our site, you accept our use of cookies. To learn more please go to Terms of Service and Privacy Policy.

  close
  เพิ่มคลิปใน "คลิปโปรด" แล้ว
  เพิ่มคลิปใน "คลิปที่เก็บไว้ดูทีหลัง" แล้ว
  คุณโหวตเรียบร้อยแล้ว
  เพิ่มลงในเพลย์ลิสต์โปรดแล้ว
  เพิ่มวิดีโอนี้เข้าใน Playlist เรียบร้อยแล้วค่ะ
  วันนี้คุณโหวตไปแล้ว โหวตใหม่ได้อีกครั้งพรุ่งนี้ค่ะ