คลิป  หนัง  ละคร  ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล  ข่าวบันเทิง  โปรแกรมบอล  ฟังเพลงออนไลน์  ดูทีวีออนไลน์ 

Loading...

later love add to playlist wide screen
close เพิ่มลงใน
  สร้างเพลย์ลิสต์ใหม่

  มาตรการเยียวยาให้ความช่วยเหลือโควิดรอบใหม่

  Views 0

  โหวตถูกใจคลิปนี้ 0
  ไม่ถูกใจ 0

  มาตรการเยียวยาให้ความช่วยเหลือโควิดรอบใหม่
  1.ลดอัตราเงินสมทบ เป็นเวลา 3 เดือน เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของนายจ้างและผู้ประกันตนในการจ่ายเงินสมทบ ดังนี้
  - นายจ้างจากร้อยละ 5 เหลือร้อยละ 3 (มกราคม-มีนาคม 2564)
  - ผู้ประกันตนมาตรา 33 จากร้อยละ 5 เหลือร้อยละ 3 (มกราคม 2564)
  -ผู้ประกันตนมาตรา 33 จากร้อยละ 3 เหลือร้อยละ 0.5 (กุมภาพันธ์ – มีนาคม 2564)
  - ผู้ประกันตนมาตรา 39 จากเดือนละ 432 บาท เหลือเดือนละ 278 บาท (มกราคม 2564)
  -ผู้ประกันตนมาตรา 39 จากเดือนละ 278 เหลือเดือนละ 38 บาท (กุมภาพันธ์ – มีนาคม 2564)
  2.ออกกฎกระทรวงการได้รับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานเนื่องจากมีเหตุสุดวิสัยอันเกิดจากการระบาดของโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ พ.ศ.2563 กำหนดให้ลูกจ้างซึ่งเป็นผู้ประกันตนที่มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานเนื่องจากมีเหตุสุดวิสัยและหน่วยงานของรัฐสั่งปิดพื้นที่เพื่อป้องกันการระบาดของโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อเป็นผลกระทบให้ลูกจ้างซึ่งเป็นผู้ประกันตนไม่ได้ทำงานและไม่ได้รับค่าจ้างในระหว่างนั้น โดยให้ลูกจ้างดังกล่าวซึ่งไม่ได้รับค่าจ้างมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงานในอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้างรายวัน โดยให้ได้รับตลอดระยะเวลาที่รัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐสั่งปิดพื้นที่ มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานเนื่องจากเหตุสุดวิสัยทุกครั้งรวมกันไม่เกิน 90 วัน
  3.ดูแลผู้ประกันตนที่ติดเชื้อ หากแพทย์ประเมินอาการแล้วสงสัยว่าเข้าข่ายป่วยโรคโควิด-19 แพทย์จะส่งตรวจโดยผู้ประกันตนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย สามารถเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ตามสิทธิประกันสังคม ตลอดจนการส่งต่อเพื่อการรักษา รวมถึงได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้เนื่องจากถูกกักตัวและการหยุดงานเพื่อการรักษาตัว คนต่างด้าวสิทธิในการลาป่วยโดยได้รับค่าจ้างจากนายจ้าง 30 วันทำงานตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน หากต้องหยุดงานตามคำสั่งแพทย์ต่อไปอีก ประกันสังคมจะจ่ายเงินทดแทนการขาดรายได้ในอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้าง ไม่เกิน 90 วันต่อครั้ง
  4.เพิ่มสิทธิการตรวจคัดกรองเชิงรุก โดยออกประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม เรื่องหลักเกณฑ์ และอัตราค่าบริการทางการแพทย์กรณีคัดกรองการติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 หรือโควิด-19 เชิงรุกในสถานประกอบการ สำหรับจังหวัดที่เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด

  #SSONEWS2021 #ประกันสังคม

  อัพโหลดวันที่
  แจ้งลบคลิป
  close แจ้งลบวิดีโอนี้
  แจ้งลบวิดีโอนี้

  ขอขอบคุณสำหรับข้อมูลที่ได้รับแจ้ง
  เกี่ยวกับคลิปวิดีโอเรื่อง :
  แสดงความเกลียดชัง/ไม่เหมาะสม

  ปิด
  http://video.sanook.com/player/1441077/

  * ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (สูงสุด 50 อีเมล์)

  คลิปแนะนำ

  โหลดเพิ่ม
  Sanook.commenu

  We use cookies to deliver our service. By continuing to use our site, you accept our use of cookies. To learn more please go to Terms of Service and Privacy Policy.

  close
  เพิ่มคลิปใน "คลิปโปรด" แล้ว
  เพิ่มคลิปใน "คลิปที่เก็บไว้ดูทีหลัง" แล้ว
  คุณโหวตเรียบร้อยแล้ว
  เพิ่มลงในเพลย์ลิสต์โปรดแล้ว
  เพิ่มวิดีโอนี้เข้าใน Playlist เรียบร้อยแล้วค่ะ
  วันนี้คุณโหวตไปแล้ว โหวตใหม่ได้อีกครั้งพรุ่งนี้ค่ะ