คลิป  หนัง  ละคร  ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล  ข่าวบันเทิง  โปรแกรมบอล  ฟังเพลงออนไลน์  ดูทีวีออนไลน์ 

Loading...

later love add to playlist wide screen
close เพิ่มลงใน
  สร้างเพลย์ลิสต์ใหม่

  เกษตรแปลงใหญ่

  Views 0

  โหวตถูกใจคลิปนี้ 0
  ไม่ถูกใจ 0

  โครงการปรับโครงสร้างและพัฒนาการผลิตสินค้าประมงเป็นหนึ่งในนโยบาย "แปลงใหญ่” ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่กำลังดำเนินการในปี 2558 มุ่งเน้นเป้าหมาย 4 ด้าน ลดต้นทุนเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้เกิดมูลค่าเพิ่ม เกิดระบบตลาด และเพิ่มศักยภาพการแข่งขันให้เกษตรกร โดยมุ่งเน้นการลดต้นทุนและเพิ่มคุณภาพด้วยการตรวจประเมินฟาร์มให้ได้มาตรฐานการผลิต ภายใต้การทำประมงอย่างรับผิดชอบไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม
  สำหรับลักษณะการดำเนินงานที่สำคัญของเกษตรแปลงใหญ่ คือ การรวมกลุ่มของเกษตรกรเจ้าของพื้นที่แปลงเล็กให้เกิดการรวมกลุ่มกลายเป็นการบริหารร่วมกันในพื้นที่ขนาดใหญ่ที่ทำการเกษตรชนิดเดียวกัน (ใช้หลักการจัดการแบบแปลงใหญ่ รวบรวมผู้ผลิตขนาดเล็กเข้ามาบริหารร่วมกัน และมีผู้จัดการฟาร์มควบคุมดูแลการผลิตและจำหน่าย)ซึ่งจะทำให้เกษตรกรมีอำนาจต่อรองเพิ่มขึ้น
  ทั้งการจัดหาปัจจัยการผลิต และการจำหน่ายผลผลิต โดยมีภาครัฐเป็น "ผู้จัดการ” ซึ่งจะมีการกำหนดแผนการดำเนินงานและเป้าหมาย ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มคุณภาพ กำหนดมาตรฐานการผลิต เช่น GAP และเน้นเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเป็นต้น อีกทั้งยังเป็นผู้ช่วยในการเชื่อมโยงด้านการตลาด แต่เกษตรกรจะไม่เสียสิทธิในการเป็นเจ้าของที่ดิน การเลือกใช้ปัจจัยการผลิต มีการตัดสินใจร่วมกันในการผลิต การใช้เทคโนโลยี ซึ่งจะเป็นการประหยัดและลดต้นทุน ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตได้จนสามารถยืนหยัดอยู่ร่วมกันในสภาวะที่โลกมีเปลี่ยนแปลงได้
  สำหรับการปรับโครงสร้างสินค้าประมงเข้าสู่ระบบแปลงใหญ่กรมประมงได้มีการนำร่องในสินค้า ภาคการประมง 3 ชนิด ได้แก่ กุ้งทะเล หอยแครง และปลานิล เนื่องจากสินค้าทั้ง 3 ชนิดดังกล่าว เป็นสินค้าภาคประมงที่มีมูลค่าสูงในการทำรายได้ให้กับประเทศ ซึ่งปัจจุบันได้ดำเนินการไปแล้วคือ
  - โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกุ้งทะเลอย่างครบวงจร ดำเนินการในพื้นที่ 6 จังหวัด ได้แก่ จันทบุรี ตรัง นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี ประจวบคีรีขันธ์ และตราด
  - โครงการพัฒนาและปรับปรุงแหล่งผลิตหอยแครง ดำเนินการที่จังหวัดเพชรบุรี เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีการเลี้ยงหอยแครงมานานจึงมีความเสื่อมโทรมทั้งพื้นที่และผลผลิต
  - โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะเลี้ยงปลานิลแบบครบวงจร ดำเนินการในพื้นที่ 4 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย กาฬสินธุ์ ชลบุรี และนครศรีธรรมราช สามารถลดต้นทุนการเลี้ยงปลานิลได้อย่างน้อยร้อยละ 10 มีการรวมกลุ่มแปรรูปได้อย่างน้อย 5 กลุ่ม และมีฟาร์มที่ได้การรับรอง GAP อย่างน้อย 400 ฟาร์ม สามารถจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนอย่างน้อย 4 กลุ่ม และจัดตั้งกลุ่มสหกรณ์ได้ 4 กลุ่ม ด้านการตลาดสามารถส่งจำหน่ายผลผลิตปลานิลในห้างสรรพสินค้าได้จังหวัดละ 1 แห่ง

  อัพโหลดวันที่
  แจ้งลบคลิป
  close แจ้งลบวิดีโอนี้
  แจ้งลบวิดีโอนี้

  ขอขอบคุณสำหรับข้อมูลที่ได้รับแจ้ง
  เกี่ยวกับคลิปวิดีโอเรื่อง :
  แสดงความเกลียดชัง/ไม่เหมาะสม

  ปิด
  http://video.sanook.com/player/957711/

  * ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (สูงสุด 50 อีเมล์)

  คลิปแนะนำ

  โหลดเพิ่ม
  Sanook.commenu

  We use cookies to deliver our service. By continuing to use our site, you accept our use of cookies. To learn more please go to Terms of Service and Privacy Policy.

  close
  เพิ่มคลิปใน "คลิปโปรด" แล้ว
  เพิ่มคลิปใน "คลิปที่เก็บไว้ดูทีหลัง" แล้ว
  คุณโหวตเรียบร้อยแล้ว
  เพิ่มลงในเพลย์ลิสต์โปรดแล้ว
  เพิ่มวิดีโอนี้เข้าใน Playlist เรียบร้อยแล้วค่ะ
  วันนี้คุณโหวตไปแล้ว โหวตใหม่ได้อีกครั้งพรุ่งนี้ค่ะ