คลิป  หนัง  ละคร  ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล  ข่าวบันเทิง  โปรแกรมบอล  ฟังเพลงออนไลน์  ดูทีวีออนไลน์ 

Loading...

later love add to playlist wide screen
close เพิ่มลงใน
  สร้างเพลย์ลิสต์ใหม่

  Sakorn News : เปิดประชุมวิชาการการผลิตแพทย์

  Views 0

  โหวตถูกใจคลิปนี้ 1
  ไม่ถูกใจ 0

  ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นประธานเปิดโครงการประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ก้าวไปข้างหน้ากับการผลิตแพทย์พุทธโสธร และปาฐกถาพิเศษเรื่อง ฝ่ากระแสสังคมสู่ความเป็นหมอของแผ่นดิน ณ ห้องประชุม ชั้น9 อาคารศูนย์แพทย์ศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลพุทธโสธร โดยมีนาย อนุกูล ตังคณานุกูลชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ผู้บริหารสาธารณสุขในเขตบริการสุขภาพที่6 แพทย์หญิงสมบัติ ชุติมานุกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพุทธโสธร คณะแพทย์และนักศึกษาแพทย์ให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ โดยศูนย์แพทย์ศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลพุทธโสธร เป็นสถาบันร่วมผลิตแพทย์ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในภาคตะวันออก ได้แก่จังหวัดฉะเชิงเทรา นนทบุรี ปราจีนบุรี และจังหวัดสระแก้ว เริ่มเปิดรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่1 ในปีการศึกษา 2550 โดยมีการจัดการเรียนการสอนชั้นคลินิก ตั้งแต่ปีการศึกษา2554 มีบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาแล้ว จำนวน 4 รุ่น รวม 102 คน ปัจจุบันมีนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่4 ถึงชั้นปีที่6 จำนวน 90 คน การจัดการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาแพทย์เป็นไปตามประเด็นยุทธศาสตร์ ข้อที่3 คือแหล่งผลิตและพัฒนาบุคคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข กลยุทธ์ที่10 การจัดระบบการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขในการก่อตั้งตั้งโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท ที่ในชนบทยังมีความขาดแคลนแพทย์เป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ศูนย์แพทย์ศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก ได้จัดให้มีการเรียนการสอนทั้งทางตรงและทางอ้อม ทั้งในหลักสูตรเสริมองค์ความรู้ในวิชาชีพแพทย์ ประสบการณ์และสร้างเจคคติที่ดีให้แก่นักศึกษาแพทย์ ขณะเดียวกันมีการพัฒนาเสริมศักยภาพอาจารย์ แพทย์ แพทย์พี่เลี้ยง นักวิชาการและบุคคลากรที่เกี่ยวข้อง โดยได้จัดประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ก้าวไปข้างหน้ากับการผลิตแพทย์พุทธโสธร ระหว่างวันที่ 13-14 ตุลาคม 2559 โดยมีผู้ทรงวุฒิมาถ่ายทอดความรู้ให้กับนักศึกษาแพทย์ แพทย์พี่เลี้ยง อาจารย์ แพทย์ พยาบาล นักวิชการการศึกษาและบุคคลาการทางการแพทย์ จำนวน362 คน เพื่อเปิดโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน เพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการปฏิบัติอย่างมีคุณภาพต่อไป

  อัพโหลดวันที่
  แจ้งลบคลิป
  close แจ้งลบวิดีโอนี้
  แจ้งลบวิดีโอนี้

  ขอขอบคุณสำหรับข้อมูลที่ได้รับแจ้ง
  เกี่ยวกับคลิปวิดีโอเรื่อง :
  แสดงความเกลียดชัง/ไม่เหมาะสม

  ปิด
  http://video.sanook.com/player/968781/

  * ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (สูงสุด 50 อีเมล์)

  คลิปแนะนำ

  โหลดเพิ่ม
  Sanook.commenu

  We use cookies to deliver our service. By continuing to use our site, you accept our use of cookies. To learn more please go to Terms of Service and Privacy Policy.

  close
  เพิ่มคลิปใน "คลิปโปรด" แล้ว
  เพิ่มคลิปใน "คลิปที่เก็บไว้ดูทีหลัง" แล้ว
  คุณโหวตเรียบร้อยแล้ว
  เพิ่มลงในเพลย์ลิสต์โปรดแล้ว
  เพิ่มวิดีโอนี้เข้าใน Playlist เรียบร้อยแล้วค่ะ
  วันนี้คุณโหวตไปแล้ว โหวตใหม่ได้อีกครั้งพรุ่งนี้ค่ะ